Poland

XQuizzit to usługi o podwyższonej opłacie i usługa oferuje dostęp do najlepszych treści multimedialnych, z których odbiorca może korzystać bez ograniczeń na swoim telefonie komórkowym lub komputerze.

Pod koniec sezonu najszybszy użytkownik, który odpowiedział na największą liczbę pytań, zdobędzie nagrodę. W promocji może wziąć udział każda dorosła osoba mająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Pracownicy Phonify B.V. nie mogą wziąć w niej udziału. Zwycięzcy zostaną wybrani co kwartał (co trzy miesiące), w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia, spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń biorących udział w konkursie i zostaną o tym powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie. Nagrody zostaną wysłane za darmo do podanego miejsca zamieszkania w Polsce.
Należy pamiętać, że ta usługa rozpoczyna się od razu po wykonaniu instrukcji dot. dołączenia do niej. XQuizzit nie jest powiązany z którymkolwiek z wymienionych produktów ani sprzedawców detalicznych, ani nie jest przez niego sponsorowany bądź wspierany. Znaki towarowe, usługowe, logotypy (w tym, między innymi, poszczególne nazwy produktów i sprzedawców detalicznych) są własnością ich właścicieli.